Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap

A Magyar Haltani Társaság tájékoztatója az idegenhonos inváziós fajok megfékezésére kidolgozott Uniós törvényjavaslatról

Az Európai Bizottság a biodiverzitás megőrzése érdekében törvényjavaslatot dolgozott ki az idegenhonos inváziós fajok megfékezésére. A várhatóan 2016-tól életbe lépő szabályozásnak haltani vonatkozásai is vannak.

Lakossági összefoglaló
Uniós javaslat az idegenhonos özönfajok elleni fellépésre

MIRŐL IS VAN SZÓ?
Amikor nem őshonos állatokat vagy növényeket telepítenek be valahová, ahol rendes körülmények között nem fordulnak elő, ezek a fajok új élőhelyükön súlyos károkat okozhatnak. Akár véletlenül terjednek el, akár szándékosan telepítik be őket, az idegenhonos fajok:
•        jelentős veszteséget okozhatnak a biológiai sokféleségben – sőt időnként egyes helyi, őshonos fajok kihalását is előidézhetik. Ez a probléma különösen az EU tengerentúli területeit érinti, amelyek a biológiai sokféleség fontos színterei;
•        emberi betegségeket terjeszthetnek;
•        gazdasági kárt okozhatnak, például terményveszteséget vagy  infrastruktúrakárokat, melyek költsége több milliárd euróra is rúghat.

A helyzet egyre súlyosabb. Újabb és újabb idegenhonos özönfajok jutnak be Európába a nemzetközi kereskedelem és idegenforgalom bővülése révén. A problémát az éghajlatváltozás is súlyosbíthatja.

MIT JAVASOL AZ EU?
Az Európai Unió új intézkedések bevezetését javasolja annak érdekében, hogy megakadályozza új idegenhonos fajok bejutását az EU-ba, illetve hatékonyabb fellépést biztosítson a már bejutott fajokkal szemben.

KIK ÉS HOGYAN LÁTJÁK HASZNÁT A JAVASLATNAK, HA MEGVALÓSUL?
A közigazgatási szervek, mert kevesebb pénzt kell majd költeniük az idegenhonos özönfajok által okozott károk mérséklésére és helyreállítására.
A kisvállalkozások (növénytermesztők, állattenyésztők, halgazdaságok, erdészetek, valamint az idegenforgalmi és szabadidős létesítményeket üzemeltető vállalkozások), mert kevesebb kár éri majd a tevékenységükhöz nélkülözhetetlen infrastruktúrákat és területeket.
A polgárok, mert jobb védelemben fognak részesülni az egészségüket, valamint a magántulajdonukat és a környezetüket fenyegető kockázatokkal szemben.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG UNIÓS SZINTŰ FELLÉPÉSRE?
Nagyon fontos, hogy EU-szerte egységes szabályok legyenek érvényben, mert:
•        az idegenhonos özönfajok terjedése nem áll meg az országhatároknál;
•        a jelenlegi tagállami szabályok túlságosan eltérnek egymástól, ezért nem elég hatékonyak: a széttagolt megközelítés miatt az egyik tagállamban hozott intézkedések sikerét alááshatja, ha a szomszédos tagállam tétlen marad.

PONTOSAN MI FOG MEGVÁLTOZNI?
•        Ha a javaslat megvalósul, teljes tilalom lép életbe a legsúlyosabb problémát jelentő idegenhonos özönfajok behozatalára, forgalomba hozatalára, értékesítésére, termesztésére, hasznosítására stb.
•        A tilalom érvényre juttatásához az EU-országoknak határellenőrzéseket kell majd tartaniuk, valamint a tiltott fajok felderítésére alkalmas felügyeleti rendszert kell életbe léptetniük. Ezenkívül intézkedéseket kell majd hozniuk, hogy kiszűrjék azokat a fajokat, amelyek véletlenül vagy baleset folytán jutnak be Európába.
•        A javaslat értelmében azoknak a tagállamoknak, amelyek tiltott állat- vagy növényfaj jelenlétét észlelik az EU-ban, azonnal intézkedniük kell az adott faj továbbterjedésének megakadályozása céljából. Mindenkinek a segítségére szükség lesz ahhoz, hogy felderítsük a szóban forgó fajokat, és nagyon fontos, hogy előfordulásukról értesítsük a hatóságokat.
•        A javasolt jogszabály azt is előírja, hogy az EU-országoknak intézkedéseket kell életbe léptetniük a már nagy területen elterjedt vagy elterjedőben lévő tiltott fajok továbbterjedésének megfékezésére.

ELŐRELÁTHATÓLAG MIKOR VALÓSUL MEG A JAVASLAT?
A javaslat várhatóan 2016-ban fog hatályba lépni.

A rendelet tervezetének a teljes szövege:
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/proposal/hu.pdf

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.