Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap


Üdvözöljük honlapunkon!

A Tisza-tó Magyarország keleti régiójában a Tisza 404 fkm-e (Kisköre) és 440,5 fkm-e (Tiszabábolna) között, a Kiskörei Vízlépcső létrehozásával a Tisza hullámterében kialakított mesterséges víztározó. Területe 127 km2, legnagyobb hossza 27 km, legnagyobb szélessége 6 km. #1
A Tisza-tó körüli horgászegyesületek 1993-ban úgy döntöttek, hogy önálló szövetségbe tömörülnek, létrehozva Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetségét, annak érdekében, hogy a helyi horgászérdekeket összehangolva erőteljesebb érdekérvényesítő képességgel rendelkezzenek.
A Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetségének – továbbiakban HESZ – legfontosabb céljai:

  • a HESZ tagegyesületeinek és az egyes a horgászok érdekeinek képviselete,
  • a horgászat, mint sport általános népszerűsítése, a horgászat szabályainak betartására és sportszerű művelésére való nevelés,
  • a Tisza-tó természeti kincseinek, vízi élővilágának védelme és a környezetvédelem,
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • a horgász egyesületek, szövetségek közötti kapcsolat kiépítése, fejlesztése.

A HESZ főbb feladatai, tevékenysége:

 • a Tisza-tavi horgászat fejlesztése céljából érdekegyeztetést végez a területileg illetékes állami, önkormányzati és más szervekkel, társadalmi szervezetekkel, társaságokkal,
 • a horgászok érdekeinek védelme érdekében a horgászattal kapcsolatos szabályozási terveket véleményezi, szükség esetén kezdeményezi a Tisza-tavi horgászatot érintő szabályozások megalkotását, módosítását,
 • figyelemmel kíséri a horgászattal, halgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati és más lehetőségeket, önállóan, vagy tagegyesületeivel, a helyi önkormányzatokkal, a vízüggyel, a környezetvédelemmel, a halászati hasznosítóval közösen törekszik pályázati és más források bevonására a horgászat fejlesztése, a környezetvédelem és a gyermek és ifjúságnevelési célok megvalósítása érdekében,
 • a horgászegyesületi élet pénzügyi, jogi és szakmai területein segítséget nyújt tagszervezeteinek,
 • szervezi és részt vesz a környezetvédelmi célok megvalósításában, a Tisza-tóra jellemző természeti élőhelyek megóvásában, a vízpartok védelmében, ennek érdekében együttműködik a vízügyi és környezetvédelmi szervekkel, szervezetekkel,
 • támogatja, szervezi a különböző szintű Tisza-tavi versenyhorgászatot, kiemelten kezeli a gyermek és ifjúsági horgászkorosztály versenyeztetését,
 • a Tisza-tó halászati hasznosítójával – mint a társaság résztulajdonosa – a horgászcélok megvalósítása érdekében együttműködik, a horgászok által igényelt kontrollt – pl. a haltelepítések során – megvalósítja,
 • a HESZ lehetőségei szerinti együttműködés a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársaival és a halászati hasznosító hivatásos és társadalmi halőreivel, társadalmi szervezetekkel az orvhalászat, orvhorgászat visszaszorítása érdekében,
 • kedvező feltételek kialakítása a horgászturizmus fejlődésének elősegítése céljából,
 • a Tisza-tó rehabilitációja érdekében együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a vízüggyel, halászati hasznosítóval, más szervezetekkel az ezt a célt elérni kívánó civil egyesületekkel.

A Tisza-tó vadregényes, erősen tagolt horgászvíz.
Mindenki megtalálhatja a számára kedvező horgászhelyet akár magányos, akár baráti társasággal érkező horgászról van szó. Minden engedélyezett horgászmódszerrel eredményes lehet a horgász akár a partról, akár csónakból horgászik.
Bár a Tisza-tó mesterséges síkvízi víztározó mégis szinte minden halfajtának kedvező életkörülményeket biztosít. Ez alól csak a gyors és hideg vízfolyásokat kedvező halfajták a kivételek.
A Tisza-tóban élő békés és ragadozó halak rendkívüli testsúly gyarapodást érnek el, köszönhetően a víz igen jó haltartó képességének, tápanyag gazdagságának.
Nem volt mindig ilyen kedvező a helyzet, különösen nem a 2000. évi cianid szennyezés idején.
„A Tiszát február elején a Szamoson keresztül egy példátlanul nagy cianid-ion koncentrációjú mérgezés érte. Ennek mértéke a Szamoson mért adatok alapján csúcsértékként 32,6 mg/l cianid volt.”
„A végrehajtott vízügyi intézkedések, köztük a Kiskörei Duzzasztómű rendkívüli üzemének elrendelése, az öblítő csatornák elzárása és az ártéri fokok lezárása lehetővé tették, hogy a Közép-Tisza vidéken a mérgező anyagot a folyó medrében lehessen levezetni. Ebből az következik, hogy a gátakon belüli hullámtér, a gazdag élővilággal rendelkező holtágak, és ami rendkívül fontos a Tisza-tó öblözeteinek, medencéinek vízminősége és élővilága (a Tisza-tó teljes vízfelületének 93%-án) gyakorlatilag nem károsodott. Ezeken a helyeken egyes halfajok ívása már március elején megkezdődött. A tiszai tározók és a hullámtéri érintetlen holtágak a Tisza rehabilitácójának lehetőségét teremtette meg, hiszen lehetőséget adtak a cianid szennyezés "kordában" tartására.” #2

Ezúton is kérünk minden idelátogató, vagy helyi horgászt, hogy védje, óvja a Tisza-tavat, az itt kialakult vízi és szárazföldi, növényi és állati életközösségek életterét.
Óvja azzal is a Tisza-tavat és környezetét, hogy nem szemetel, az általa használt horgászhelyen nem írtja a növényzetet és általában is olyan magatartást tanúsít, amelyet mástól elvárna, annak érdekében, hogy szórakozásában, kikapcsolódásában ne zavarja.

Szövetségünk aktívan részt vesz a Tisza-tó (országostól eltérő) horgászrendjének kialakításában, javaslatainkkal, szakmai véleményükkel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a Tisza-tó kiemelkedő halállománya hosszú távon fennmaradjon, sőt tovább fejlődjön.
Ugyanakkor a horgászok érdekképviseletét is ellátjuk a helyi önkormányzatokkal, a Tiszai Vízirendészettel, a KÖTIKÖVIZIG-el, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal és a Tisza-tavi Sporthorgász Nkft.-vel folytatott tárgyalások során.
Jelenleg 11 tagegyesület alkotja a szövetséget 2012. évben a felnőtt és ifi tagok száma 4829 fő volt. A tagegyesületekkel kapcsolatos információkért kattintson a "Tagegyesületek" menüpontra.
Honlapunkkal is igyekszünk a helyi és a Tisza-tóhoz érkező horgászokat információval segíteni. Ha kérdése van, bármiben segítségére lehetünk, forduljon hozzánk bizalommal!
Tisza-tavi HESZ elnöksége

#1. Forrás: Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
#2. Magyar Hidrológiai Társaság XXVIII. Országos Vándorgyűlése Lovas Attila – Fejes Lőrinc KÖTIKÖVIZIG

A Szövetség tisztségviselői:

Elnök: Szarvas Zoltán
Ügyvezető elnök: Elek Gyula
Alelnökök: Oláh Tamás, Pataki Zsolt

Ellenőrző Bizottság elnöke: Szappanos Zoltán

Tisza-tó térkép (kattintásra nagyítható!)

forrás: www.bestfishing.hu

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.