Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap

JEGYÁRAK | HORGÁSZREND | HÍREK | FOTÓK |


HORGÁSZREND 2021-ben a Kunsági - és a Jászsági főcsatornákra

Nagykunsági főcsatorna (Víztérkód: 16-299-1-1)

Jászsági főcsatorna (Víztérkód: 16-298-1-1)

2021. ÉVI HORGÁSZRENDJE

Kedves Horgásztárs!
Üdvözöljük a kezelésünkbe került horgászvizeken. A csatornák halállományának védelme, őrzése és gyarapítása, a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása közös érdekünk, ezért számítunk segítő magatartására. A hor-gász vizekkel kapcsolatos bejelentéseit megteheti a munkaidőben a Tisza-tavi HESZ +36-30/627-2126 illetve Hal-őr +36-30/3138775 telefon számokon.

1.         A területi jegy érvényes:
a,               Nagykunsági-főcsatorna: a Tisza-tó töltésén lévő zsiliptől Abádszalók Tiszabura közúti hídig
b,              Jászsági-főcsatorna: a Tisza-tó zsiliptől a kiskörei halastavat feltöltő csatorna torkolatáig.
2.         Tilos a horgászat:
             a,               Nagykunsági főcsatorna: zsilip alatti 100 méter kíméleti terület!Befelé történő bármilyen horgászati tevékenység is Tilos !!!
             b,               Nagykunsági főcsatorna: Abádszalók-Tiszabura közötti közúti hídon, valamint a vasúti hídon.
             c,               Jászsági főcsatorna: Kisköre-Heves, Kisköre-Tiszanána közötti közúti hídon, valamint a Kisköre-Tarnaszentmiklós közötti vasúti hídon. Zsilip alatt 50 m területen.
             A Kunsági és Jászsági csatornára szóló területi jegy csak parti horgászatra jogosít!
3.         A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a helyi Horgászrend rendelkezéseit.
4.         A fenti jogszabályok megsértése szabálysértési eljárást von maga után, melynek során az állami horgászjegy visszatartásra, a területi jegy visszavonásra kerül, illetve utóbbi a helyi Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!
Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a csatornák területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.
5.         A horgász a területi jegy megvásárlásával ráutaló magatartással tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőr halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása keretében jogosult fénykép, mozgókép és hangfelvétel készítésére. Az ellenőrzés során készült felvételeket az adatvédelmi törvény előírásoknak megfelelően kezeljük.
6.         Sötétedéstől a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani. November 1 – Február 28 ig csak 07:00 és 17:00 között lehet csak horgászni! Éjszakai horgászat Tilos !
7.         Állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal,a turista állami horgászjeggyel, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász 1 bottal, botonként 3 horoggal, a gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat.
8.         Éves területi jeggyel a db-szám korlátozással védett halfajokból összesen kifogható: Felnőtt éves jeggyel: 100 db; Ifjúsági éves jeggyel: 50db; Gyermek jeggyel: 30 db.
9.         Felnőtt területi jeggyel a darabszám-korlátozássalvédett halfajokból naponta összesen 5 db fogható, egy-egy fajból azonban legfeljebb 3 db. A darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 10 kg fogható naponta.
Ifjúsági és a "Turista" területi jeggyel a darabszám-korlátozássalvédett halfajokból naponta 3 db, egy-egy fajból legfeljebb 2 db, darabszám-korlátozással nem védett fajokból összesen 10 kg fogható naponta.
Gyermek területi jeggyel naponta 1 dbdarabszám-korlátozássalvédett, és 5 kg darabszám-korlátozással nem védett faj fogható.
Legkisebb kifogható méret: ponty 35 cm, süllő 40cm, csuka 50cm
Harcsára horgászni és megtartani December,Január ,Február hónapban TILOS !
A fajlagos tilalmi idők és a többi halfaj legkisebb kifogható mérete valamint további rendelkezések a jogszabályban előírtaknak megfelelően az országos horgászrendszabályozza / Országos horgászrend megtalálható: http://www.tthesz.hu
10.       A horgász köteles a fogási naplót a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, a naplóban részletesen feltüntetett szabályok szerint vezetni.
11.       A horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett, saját szákjában tárolhatja. Tárolásra a drótszák használata nem engedélyezett.
12.       Környezetvédelmi előírások: Tilos a szemetelés, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. A szemetes helyen horgászótól a területi jegy bevonásra kerül.
A csatornákban horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. Az etetés helye bójával kizárólag csak a horgászat időtartamára jelölhető meg.

   
Elveszett, ellopott, megsemmisült engedély nem pótolható!
A Tisza-tavi HESZ-t a kelezésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

A vízterület bérlője: MOHOSZ
A vízterület alhaszon bérlője: Tisza-tavi HESZ
E-mail: tiszahorgaszhesz@gmail.com
A halőr telefonszáma : +36-30-3138775

 

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.