Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap

2016 - A horgászok éve

Ahogy arról a horgászok nagy része a sajtóból és a mi honlapunkról is értesülhetett, a 2016. év nagy változásokat hoz a horgászok és a horgász szervezetek életében. Véglegesen eldőlt, hogy az állami tulajdonú természetes vizek döntő többségének a hasznosítása a horgász szervezetek kezébe kerül. Az állami horgászjegyek kiadásának jogát is kizárólag a MOHOSZ horgász szervezetei gyakorolhatják.Sokakban felmerült a kérdés, hogyan érinti mindez a Tisza-tavi horgászokat és az itteni egyesületeket. Kezdjük a legfontosabbal, a horgászathoz szükséges iratokkal. A Tisza-tavi HESZ tagja a MOHOSZ-nak, így semmi változtatás nem szükséges ahhoz, hogy tagjaink közvetlenül a tagegyesületeinken keresztül hozzájussanak az állami jegyükhöz. Tagegyesületeink a bizományosi szerződés megkötése után forgalmazhatják az állami jegyek horgászjegyeket, és a horgászok az eddigi rendszer szerint ki is válthatják azokat. A MOHOSZ tagsággal nem rendelkező egyesületek közvetlenül nem kapnak állami jegyet, azt az ilyen egyesületek tagjai csak magánszemélyként vásárolhatják meg a horgászszövetségek forgalmazási pontjain. Ezek megtalálhatók a MOHOSZ és a Tisza-tavi HESZ honlapján is.

A horgászati lehetőségek sem korlátozottak, hiszen a Tisza-tó haszonbérleti szerződése nem járt le december 31-én, vagyis itt nyugodtan lehet horgászni, a január 31-ig még érvényes tavalyi okmányokkal, vagy egy érvényes állami jegyhez váltott új napijeggyel.

Fontos kérdés, hogy a többi állami tulajdonú természetes vízhez hasonlóan, a Tisza-tavon hogyan és mikor tud érvényesülni az az országos rendezőelv, hogy a horgászok (horgász szervezetek) döntő befolyást szerezhessenek az érintet horgászvíz hasznosításában. Jelenleg a Tisza-tavi HESZ rendelkezik ugyan némi tulajdonrésszel a Sporthorgász Kft-ben, ez azonban nem elég a horgászérdekek megfelelő súlyú képviseletéhez, a gazdálkodási elvek és döntések eredményes, a horgászok számára is kedvező irányba való módosításához. Az elmúlt időszakban a horgászok és a horgász szervezetek is megtapasztalhatták, elég csak a horgászrend változásaira vagy a területi jegyek áremelésére gondolni.

Ennek a helyzetnek a megváltoztatása érdekében a MOHOSZ még a tavalyi évben kezdeményezte, hogy vásárlással, vagy tőkeemeléssel a Sporthorgász Kft.-ben tulajdonrészt szerezzen, azonban ez különböző okokból nem vezetett eredményre.

Mi lehet a megoldás arra, hogy a horgász érdekképviselet erőteljesebben érvényesüljön?
A Tisza-tavi HESZ - mint tulajdonos - a közeljövőben, a MOHOSZ, a horgászok és a horgász szerveztek támogatásával, növelni szeretné a tulajdonrészét Sporthorgász Kft-ben, annak érdekében, hogy a Tisza-tónál is közvetlenül érvényesülhessen a horgászok, horgász szervezetek országos törekvése, és igazi horgászati célú halgazdálkodás alakuljon ki. (Ha ez nem válik valóra, a Tisza-tó várhatóan nem, vagy legfeljebb minimálisan részesedhet a horgász-halgazdálkodás rendszeréből származó előnyökből, például a horgászturizmus központi fejlesztési forrásaiból, lehetőségeiből.)

Amennyiben Szövetségünk növelni tudja tulajdonrészét és ezáltal döntési lehetőségekhez jut, akkor törekedni fog arra, hogy minél előbb megváltoztassa azt a jelenlegi szemléletet és gyakorlatot, amely a Sporthorgász Kft. jelenlegi működését jellemzi, és amiről nyugodtan kimondhatjuk, hogy egyáltalán nem horgászbarát.

Elsősorban a működési költségek (és ezen belül a személyi kiadások) arányainak a megváltoztatása halaszthatatlan. Nem tartható, hogy halasításra a bevételek mindössze 18 %-át fordítják, ezt mindenképpen növelni kell, például az aránytalanul magas vezetői juttatások (bér, prémium, jutalom) terhére.

Emellett megfelelő szemléletű gazdálkodással el kell érni, hogy a Tisza-tó halállományát a természetes szaporulat is jelentősen növelje, ehhez ívóhelyeket kell létrehozni, rekonstruálni, és fokgazdálkodáshoz hasonló módon működtetni. Elengedhetetlen egy több évre szóló, a halállományt is védő, de emellett horgászbarát horgászrend kialakítása. Fontos a horgászati lehetőségek javítása, fejlesztése, ezen belül kiemelt kérdés a kulturált parti horgászhelyek létrehozása.

Az új szemlélethez és az új feladatokhoz új vezető kell, aki átlátja a Tisza-tó halgazdálkodási, horgász turisztikai lehetőségeit, aki képes rövid és hosszú távú, megvalósítható szakmai program összeállítására, megvalósítására.

Egyértelműen egy olyan megújult gazdálkodási rendszerre van szükség, amelyet horgászok a horgász szervezeteken keresztül irányítanak, ellenőriznek és amely a helyi és az idelátogató horgászok érdekeit is maximálisan szem előtt tartja. Ezen horgász elvárás nem földtől elrugaszkodott igény, hiszen a Sporthorgász Kft. bevételeinek meghatározó része is a horgászok befizetéseiből származik A Tisza-tavi HESZ azon munkálkodik, hogy a fenti cél minél előbb megvalósuljon, és a Tisza-tavon is végre igazi horgászati célú gazdálkodás történjen. Ehhez kérjük a Tisza-tavon horgászó helyi és ide látogató horgászok támogatását.

2016 - A horgászok éve
A Tisza-tavon csak akkor lesz igaz a fenti állítás, ha a Tisza-tavi HESZ a horgászok, a horgász szervezetek, a MOHOSZ, valamint a tulajdonostárs önkormányzatok hathatós segítségével önállóan, vagy más tulajdonosokkal együtt meg tudja szerezni a Tisza-tó hasznosítójában, a Sporthorgász Kft.-ben a döntések érdemi befolyásolásához szükséges szavazati arányt.

Hogy ennek érdekében mit tesz a fentiekben leírtakon túl a Tisza-tavi HESZ?
A HESZ a saját erőforrásaiból több millió forintot csoportosított át arra, hogy lehetőség esetén a Sporthorgász Kft.-ben jelentősebb tulajdonrészt vásároljon. A HESZ döntéshozó szervei, az elnökség és a küldöttközgyűlés még 2015. decemberében jóváhagyták, a Sporthorgász Kft.-ben történő további tulajdonszerzést, úgy, hogy az elnöknek és az ügyvezető elnöknek felhatalmazást adott az ilyen tárgyú szerződés további engedélyezési eljárás/határozatok nélküli megkötésére. Úgy gondoljuk, hogy ez csak az egyik - persze nagyon fontos feltétel.

A további feltételek közül kiemelten kezeljük azt, hogy a Sporthorgász Kft.-ben tulajdonostárs önkormányzatokkal - és a környékbeli más önkormányzatokkal is - az eddigieknél is intenzívebb együttműködést alakítunk ki, hiszen közös érdek, hogy ezzel a csodálatos lehetőséggel, amelyet a Tisza-tó jelent élni tudjunk. Ennek egyik kulcskérdése, hogy a jelenlegi hasznosító ne öncélú, hanem a horgászérdekeket és ezen keresztül az önkormányzati és helyi vállalkozói érdekeket is jobban figyelembe vevő gazdálkodást folytasson. Bízunk abban, hogy a tulajdonostársak támogatni fogják a további tulajdonszerzésünket és a Kft. gazdálkodásának javítását célzó javaslatainkat, amelyek messzemenően az Ő érdekeiket is szolgálják majd.

Az HESZ tevékenységét, mint ahogy ez az írás is jól mutatja alapvetően a horgászérdekek megvalósítása - a helyi és az ide látogató horgászok - képviselete motiválja. Azt szeretnénk, ha a Tisza-tó olyan horgászati élményt biztosítana a helyi és ide látogató horgászoknak, amely méltó régi, azóta sajnos nagyon megkopott hírnevéhez. Ezen fogunk dolgozni minden érdekelttel együttműködve az elkövetkező időszakban.

A Tisza-tavi HESZ további lépéseiről a honlapunkon, Facebook profilunkon, horgász rendezvényeken, fórumokon, továbbá lehetőség szerint az országos és helyi médián keresztül is tájékoztatni fogjuk a horgásztársakat.

Tisza-tavi HESZ elnöksége
Dósa József
Ügyvezető elnök

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.