Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap


TISZA-TAVI HORGÁSZREND 2017.

Általános horgászati előírások
1.A) A felnőttek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 3 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.AB) A 65 év felettiek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db compó, vagy 2 db süllő és 1 db kősüllő). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 3 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

1.B A korlátozott horgászati jogosítványú, nők részére váltható éves területi jegy birtokosa 1 bottal, és azon legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában, a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db csuka). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 2 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában, összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.C) Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy, aki a 10. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be) 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db compó, vagy 1 db süllő és 1 db csuka). Ez alól kivételt képez a kősüllő, melyből a 2 db megtartható, ebben az esetben azonban aznap, más darabszám-korlátozással védett hal nem tartható meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.D) A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db – maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat. A darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 1 darabot tarthat meg. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 3 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható.

1.E) A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1 bottal és legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat csalihalat. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db harcsa, vagy 2 db csuka). A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a süllő, a csuka és a harcsa vonatkozásában összesen maximum 7 darab hal tartható meg. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg fogható.

 1. A darabszám-korlátozással védett halak horgászata az engedélyezett mennyiség kifogása (megtartása) után folytatható, azonban minden további megfogott ilyen halat a horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.
 2. A törvényben meghatározott fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb méretekre vonatkozó szabályok az állami jegy és fogási napló-ban találhatóak. A Tisza-tavon azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő legkisebb kifogható méretek vannak érvényben:

ponty: legalább 35 cm,
süllő: legalább 40 cm,
kősüllő: legalább 30 cm,
csuka: legalább 50 cm,
compó: legalább 30 cm,
menyhal: legalább 30 cm,
csapósügér: legalább 15 cm.

 1. Tilos a harcsa horgászata és kifogása (megtartása) fajlagos tilalmi időszakában (május 2.-tól június 15.-ig) az öblítőcsatornákban, valamint november 2. és március 31. közötti időszakban a Tisza-tó teljes területén.
 2. Fajlagos tilalmi időszakában tilos a tilalommal védett halfajra horgászni.
 3. A Szartos vízterületén, továbbá a Kis-Tiszán az Eger-patak torkolatától a Laskó-patak torkolatáig, valamint a 33. számú főút hídja (Eger-patak hídja), az Eger-patak, a Kis-Tisza és a poroszlói gát által határolt vízterületeken november 15. és február 28. közötti időszakban ragadozó halra horgászni csak természetes csalival és egyágú horoggal engedélyezett, a pergetés, a műlegyezés, valamint a két- és háromágú horog használata tilos.
 4. A kíméleti területek a területi jegy térkép mellékletén ábrázolva megtalálhatóak, valamint a határait a helyszínen táblák jelölik.

Vermelő kíméleti terület a Dühös-lapos vízterülete. Azaz a 33-as főút hídja (Eger patak hídja), ettől a hídtól a rábolyi gátőrházig az Eger-patak medrének bal széle, a kereknád, a gémeskút és a Bocskoros híd által határolt terület. Itt november 2. és február 28. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.
Szaporodó kíméleti terület a Tisza-tó gátjának a rábolyi szakaszán a 12/1-es töltéskilométere, az Eger-pataknak a Négyes és Borsodivánka községeket összekötő közúti hídja, a tiszavalki kikötő, valamint a Nyárád-ér jobb partja, és a Nyárád-ér Eger-patak összefolyása által határolt terület. Itt március 1. és június 15. között mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos.

 1. Január és december hónapokban a horgászat csak 7 órától 17 óráig, február hónapban 6 órától 18 óráig engedélyezett.
 2. A kiskörei téli kikötő területén, valamint a duzzasztómű felvizén 300 m hosszan, továbbá minden műtárgy 50 m-es körzetén belül tilos horgászni és behorgászni. (beleértve az öblítőcsatornák szabályozó műtárgyait is).
 3. Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem a hal szájába akad. Minden kívülről és nem a fejrészen akadt, vagy külsérelmi nyommal rendelkező halat kötelező a vízbe visszahelyezni, megtartani tilos.
 4. A Tisza-tó teljes területén tilos a vontatásos vagy sleppelő módszer (elektromos vagy robbanómotorral, evezővel, szél vagy sodrás által egyaránt).
 5. A végszerelék behúzással történő bejuttatása csak és kizárólag behúzós területi jegy birtokában engedélyezett. Ilyen típusú területi jegy nélkül, parti vagy csónakos horgászat esetén a szerelék vízbe juttatása csak és kizárólag a partról vagy a csónakból elvégzett dobással engedélyezett. A végszerelék vízbe juttatása után attól eltávolodni tilos. Az etetőhajó használata tilos.
 6. A Tisza-tavon foglalt horgászhely nincs, a horgászhelyet érkezési sorrendben lehet elfoglalni. A csónak rögzítésére szolgáló karókat, kiszúrókat, az etetés helyét jelző bójákat a horgászat befejeztével a horgász köteles kiszedni és elvinni. A horgászhelyeket a növényzeten elhelyezett idegen anyagokkal megjelölni tilos.
 7. A 12-es pont alól kivételt képeznek a behúzós horgászatra kijelölt – táblával és sorszámmal is ellátott – helyek (listájuk a Sporthorgász Kft. honlapján megtekinthető), melyre foglalás kizárólag társaságunkon keresztül valósítható meg. A behúzós horgászhelyen, behúzós területi jeggyel horgászó személyre az itt leírtakon túl a behúzós horgászrendben leírtak is kötelező érvényűek.
 8. A behúzós horgászatra kijelölt helyeket bárki használhatja, azonban, ha oda – érvényes – behúzós jeggyel és foglalással rendelkező horgász érkezik, részére a helyet a nem behúzós jeggyel rendelkező horgásznak át kell adnia.
 9. A behúzós horgászhely és a hozzá tartozó bója közötti területen más horgász csak a behúzós horgász beleegyezésével tartózkodhat.
 10. Szemetes helyen tilos horgászni! A szemetes helyen horgászó személytől a területi jegy bevonásra kerül. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Ennek érdekében a keletkezett hulladékot vagy elszállítja, vagy a Sporthorgász Kft-től megvásárolt zsákban a gátkorona élén elhelyezi, amit a Kft. onnan elszállít.
 11. A horgász sötétedés után és korlátozott látásviszonyok között köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, folyamatosan megvilágítani.
 12. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tisza-tó egész területén, bármely víztéren, határozatlan ideig – a horgászokkal és képviselőjükkel előzetesen egyeztetve – megtiltsa bizonyos horgászmódszerek alkalmazását vagy a horgászatot. Az életbe léptetett korlátozásról a társaság a weblapján (www.sporthorgasz.eu), elektronikus hírlevél formájában, a kikötőkben elhelyezett hirdető táblákon, valamint az érintett víztér határában elhelyezett táblákon tájékoztat.
 13. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár.
 14. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.

Behúzós (behordós) horgászat szabályai a Tisza-tavon
A Tisza-tavi behúzós éves területi jegyet vagy behúzós heti területi jegyet váltott horgász köteles betartani a mindenkori Tisza-tavi Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak 13. pontja értelmében a továbbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Tisza-tavi Horgászrend megsértésének minősül és a területi jegy bevonását vonja maga után.
A behúzós területi jegy birtokosa tudomásul veszi, hogy a Tisza-tó teljes területe hajózási terület is egyben.
1. Általános rendelkezések:
1.1. A behúzós (behordós) horgászat csak behúzós éves területi horgászjegy vagy behúzós heti területi jegy birtokában engedélyezett.
1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, melynek során a végszerelék elhelyezése dobás mellőzésével, csónak használatával történik, majd a végszerelék elhelyezését követően a horgász attól eltávolodva, a parton vagy vízi létesítményen vár kapásra.
1.3. A behúzós (behordós) horgászat célja a nagytestű halak megfogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsátása.
1.4. A fenti elv alapján a behúzós horgászjeggyel rendelkező horgász köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait (ld. 3. pont).
1.5. Minden esetben, a behúzós horgásznak bejelentkezési kötelezettsége van, a horgászat csak ezután kezdhető meg.
1.6. Behúzós horgászatra területileg kétféle módon van lehetőség:
1.6.1. Csak a kijelölt behúzós helyeken van lehetőség előre foglalásra. Ezek a helyek megtekinthetőek a www.sporthorgasz.eu honlapon. Ezeket a helyeket bárki használhatja, de ha oda – érvényes behúzós jeggyel és foglalással rendelkező – horgász érkezik, részére a helyet a más jeggyel rendelkező horgász köteles átadni.
1.6.2. A Tisza-tó teljes területén, partról, vagy vízi járműről is folytatható behúzós horgászat, azonban ezek a helyek kizárólag érkezési sorrendben foglalhatóak el. Ebben az esetben a bejelentésnek tartalmaznia kell a vízi jármű rögzített helyének pontos GPS koordinátáit és a tartózkodás tervezett időtartamát.
1.7. Egy személy, ugyanazon időszakra csak egy horgászhelyet foglalhat, illetve adott időpontban egyszerre maximum kettő jövőbe mutató foglalása lehet.
1.8. Behúzós horgász és nem behúzós horgász egyszerre, egy horgászállásban nem horgászhat.
1.9. Adott foglalás időtartama, megszakítás nélkül, maximum 14 naptári nap lehet.
A horgászat megkezdése előtt azonban be kell jelentkezni, és ezt a bejelentkezést hetente el kell végezni.
1.10. Bejelentkezett helyfoglalással, behúzós (heti vagy éves) horgászjeggyel horgászó a helyfoglalás időtartama alatt napi 1 darab, hétnaponta összesen 3 darab, 5 kilogramm alatti őshonos, darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg saját fogyasztás céljából.
1.11. Behúzós horgászhelyen helyfoglalással, behúzós (heti vagy éves) horgászjeggyel horgászó akkor sem tarthat meg 5 kilogramm feletti őshonos halat, ha normál területi jeggyel is rendelkezik.
2. A behúzós horgászat szabályai:
2.1. Élőhallal történő csalizás esetén maximum 2 horogból álló horogkombináció engedélyezett. Békés hal horgászata esetén szerelékenként (botonként) egy darab, egy ágú horog használható és a hajszálelőkés csali-felkínálás kötelező irányelv.
2.2. Békés hal horgászata esetén fonott zsinór főzsinórként nem, kizárólag horogelőkeként használható. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható.
2.4. A parti horgászhelyeken a felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be. Oldalra eltérni csak a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász zavarása nélkül lehet.
2.5. A vízi járműről végzett horgászat esetén a felszerelések oldalirányba is bevethetőek a többi horgász zavarása nélkül. Ebben az esetben azonban a két bója közötti távolság nem lehet több 50 méternél.
2.6. Horgászonként 2 db H bója vagy dőlőbója használható, amelyet napnyugtától napkeltéig ki kell világítani. A horgászat befejeztével a bójákat el kell távolítani a vízből.
2.7. A behúzós horgászhely és a hozzá tartozó bója közötti területen más horgász csak a behúzós horgász beleegyezésével tartózkodhat.
2.8. A felszerelés vízbejuttatása partról történő bedobással, vagy csónakkal, behordással történhet. Etetőhajó használata tilos.
2.9. Behúzós horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül – amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik, amely hang és fényjelzéssel jelzi a kapást– a következő esetekben is:
– A horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik a kijelölt horgászhelyen.
– A horgász a vízen tartózkodik a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése vagy a felszerelés elhelyezése céljából.
3. A kíméletes bánásmód szabályai:
3.1. 5 kilogramm feletti őshonos halat elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik.
3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a megfogott halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!
3.3. A hal a parton csak a fotózás ideje alatt lehet,folyamatos locsolás mellett!
A halak fényképezése kizárólag guggoló vagy térdelő magasságban,halmatrac (harcsa esetén ponyva) felett lehetséges,álló testhelyzetben történő, valamint lógatott hal fotózása tilos!
3.4. A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi eszközök megléte és használata kötelező:
– Csónak. (Hal fárasztása kötelezően a csónakkal fölé állva kell, hogy történjen, tilos a halat húzni a parthoz.) A csónak kötelező felszerelése – a jogszabályban előírt kötelező tartozékokon túl – egy halmatrac, vagy harcsázásnál egy nagyméretű ponyva, amelyet a horgász a hal partra hozásához használ.
– Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült nagyméretű halmatrac. (A halak elhelyezésére megnedvesített halmatrac, harcsánál nedves ponyva használata kötelező)
– Békés hal horgászata esetén sűrű szövésű, min. 90×90 cm-es merítőháló.
– A csónakos forgalom zavartalan fenntartása érdekében zsinórsüllyesztő használata
ajánlott.
– Szájfertőtlenítő.
3.5. Vágóhorog használata szigorúan tilos!
3.6. A megfogott halak megjelölése, csonkítása TILOS!
(A megfogott halat kizárólag a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. arra illetékes szakembere jelölheti meg a szokásos haljelölési módszerrel annak érdekében, hogy későbbi megfogás esetén információt kaphassunk a hal vándorlásáról és növekedéséről.)
3.6. A megfogott halakról készült fényképek megjelenítésére mód van a www.sporthorgasz.euhonlapon. Kérjük a horgásztársakat, hogy a 10 kg-ot meghaladó testtömegű halakról készített felvételeiket lehetőség szerint küldjék meg az info@sporthorgasz.eu e-mail címre, a feltöltésről gondoskodunk.
A behúzós horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori Tisza-tavi horgászrend rendelkezik, az abban foglalt szabályok betartása kötelező.

Forrás: http://sporthorgasz.eu/2016/12/21/tisza-tavi-horgaszrend-2017/

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.