Főoldal
Magyar Országos Horgász Szövetség
Vízügyi Honlap

Tájékoztatás a Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetsége
sérelmére elkövetett 3,6 millió forint kárt okozó sikkasztásról

A Tisza-tavi horgászok az elmúlt időszakban számos alkalommal érdeklődtek a Tisza-tavi HESZ sérelmére elkövetett sikkasztással kapcsolatban. A horgászok között különböző, nem hiteles történetek keringenek. Érdemi információkról sajnos addig nem tudtunk beszámolni, amíg a nyomozás folyt. A hiány a Tisza-tavi HESZ-nél 2009. március 17. és 2011. szeptember 15. között alkalmazásban álló ügyintéző pénzkezelése során keletkezett.

A fentiek miatt a Szövetség korábbi elnöke 2011. október 20-án feljelentést tett a Tiszafüredi Rendőrkapitányságon. (Valamennyi most közzétett dokumentumban az abban szereplő személyek neveit, adatait a személyiségi jogok védelme miatt kitakartuk! )

(Kattintson a képre a nagyításhoz! Ezt követően a nyilak segítségével navigálhat a képek között.)

2013. elején lezárult a nyomozás, így sértetti minőségben 2013. január 14-én lehetőségünk volt betekinteni a nyomozás irataiba. A nyomozás iratainak áttanulmányozása során a nyomozással kapcsolatban nem terjesztettünk elő indítványt, azonban azt észrevételeztük, hogy a kárértékben eltérés van a Tisza-tavi HESZ által tett feljelentés - 3.609.072 Ft - és a nyomozás irataiban szereplő - 3.140.000 Ft-os összeg között. Észrevételünk az iratismertetésről felvett jegyzőkönyvben rögzítésre is került.

(Kattintson a képre a nagyításhoz! Ezt követően a nyilak segítségével navigálhat a képek között.)

Az eltérés oka az volt, hogy a nyomozás iratai között található szakértői véleményben a gyanúsított által a HESZ számlájáról indokolatlanul felvett készpénz összegét határozta meg elkövetési értékként a kirendelt igazságügyi könyvszakértő, mivel a házipénztáron keresztül történő ki- és befizetéseket a szükséges bizonylatok hiányában nem tudta vizsgálni.

Az iratismertetés során áttanulmányozott igazságügyi könyvszakértői vélemény azt is egyértelműsítette, hogy - a HESZ korábbi vezetésének állításával szemben - a hiány túlnyomó része, 3 millió 140 ezer forint nem a Szövetség házipénztárából került eltulajdonításra, hanem a HESZ bankszámlájáról történt indokolatlan pénzfelvételekkel.

Tudomásul vettük, hogy a Tiszafüredi Rendőrkapitányság a Btk. 317. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő jelentős értékre elkövetett sikkasztás megalapozott gyanúja miatt adja át a nyomozás iratait az ügyészségnek.

Ezután meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az ügyben eljáró Tiszafüredi Járási Ügyészség a 2013. február 8-án kelt határozatával - mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény - a nyomozást bizonyíték hiányában megszüntette.

(Kattintson a képre a nagyításhoz! Ezt követően a nyilak segítségével navigálhat a képek között.)

Tekintettel arra, hogy a Tisza-tavi HESZ hatályos alapszabálya szerint a Szövetség elnöke és ügyvezető elnöke anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a HESZ vagyonáért, a Be. 228. § (1) bekezdése alapján írásban panaszt tettünk az ügyészségi határozat ellen.

(Kattintson a képre a nagyításhoz! Ezt követően a nyilak segítségével navigálhat a képek között.)

Amennyiben nem így tettünk volna, még az esélye is megszűnt volna annak, hogy a Szövetség valamikor hozzájusson az elsikkasztott pénzhez. A továbbiakban is minden olyan törvényes lehetőséget fel kívánunk használni, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a Tisza-tavi HESZ a vagyonvesztést elkerülje. A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Főügyészség 2013. március 18-án kelt határozatával helyt adott panaszunknak és a Tiszafüredi Járási Ügyészséget - amely saját hatáskörében nem adott helyt panaszunknak - a nyomozást megszüntető határozatának hatályon kívül helyezése mellett további nyomozási cselekmények elvégzésére hívta fel.

(Kattintson a képre a nagyításhoz! Ezt követően a nyilak segítségével navigálhat a képek között.)

A Tisza-tavi HESZ
Küldöttközgyűlésének - mint a Szövetség legfőbb szervének -, továbbá
Elnökségének - mint a Szövetség általános hatáskörű ügyintéző és képviseleti szervének -
tagjai a HESZ székhelyén megtekinthetik azokat a rendőrségi dokumentumokat, amelyekről az iratismertetés során másolatot kértünk!
A betekintési jogosultság korlátozására kizárólag a személyiségi jogok védelme miatt van szükség!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a Tisza-tavi HESZ tagegyesületeinek horgászait arról, hogy a HESZ 2012. április 20-i küldöttközgyűlési határozatai alapján történt vezetésváltást követően az új vezetés a Szövetség tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályozta.

Számos szabályzatot készítettünk el és a HESZ működését ezen szabályzatok előírásainak megfelelően módosítottuk. Így például nem havi, hanem napi pénztárjelentés került bevezetésre, amely alapján az esetleges eltérés rövid időn belül - még aznap - megállapítható volna. Emellett az Ellenőrző bizottságon kívül a HESZ vezetése is rendszeresen, dokumentált módon ellenőrizte a házipénztárban lévő tételeket, valamint a szabályok betartását.

Évek óta nem került sor a Szövetség alapszabályának módosítására, amelyet jogszabályi előírások miatt kellett volna végrehajtani. Az új vezetés az alapszabályt is rövid idő alatt sikeresen módosította.

A változások a Tisza-tavi HESZ honlapján is jól nyomon követhetőek!

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Minden jog fenntartva! © 1993-2018.